bystrzyca.pl > Zabytki
Zabytki:
Zabytki - Ratusz
Pierwszy, gotycki wybudowano w XIV wieku. Budowla wielokrotnie ulegała zniszczeniom podczas pożarów miasta - m.in. w latach: 1667, 1703 i 1800. Nowy budynek ratusza wzniesiono w latach 1852-54. Ze starego ratusza zachowała się jedynie wieża, ale znacznie przebudowana.
© 2003-2004 ProjektB Adam Biniek