bystrzyca.pl > Zabytki
Zabytki:
Zabytki - Baszta Rycerska
Stojąca u wylotu ulicy Rycerskiej, zwana także Czarną Wieżą. Założona na kwadracie o wymiarach 4,5 x 4,5 m, przykryta w 1608 roku ceglanym ostrosłupem. W 1843 roku przebudowana na dzwonnicę kościoła ewangelickiego. Sklepiona furta w murze obronnym łączy ją z dawnym kościołem (obecnie Muzeum Filumenistyczne).
© 2003-2004 ProjektB Adam Biniek