bystrzyca.pl > Zabytki
Zabytki:
Zabytki - Baszta Wodna
Wieżna Brama Wodna pochodząca z XIV wieku, jest najokazalszą i najlepiej zachowaną basztą w umocnieniach obronnych. Jest czworoboczną, zbudowaną z łamanego kamienia budowlą, mierzącą u podstawy 7 x 7 m. Początkowy drewniany szczyt wieży, w 1568 roku zastąpiono ceglanym.
© 2003-2004 ProjektB Adam Biniek