bystrzyca.pl > Historia
Historia Bystrzycy:
Historia - Dodatki - 1779 r.
1779 - Wojna o Śląsk
W okresie wojen o Śląsk Bystrzyca przechodziła wielokrotnie z rąk do rąk, doznając wielu nieszczęść. Najwięcej zniszczeń przyniósł zakończony zdobyciem miasta w styczniu 1779 r. atak austriacki w wojnie o sukcesję bawarską. Dwie, dowodzone przez pułkowników Alvinziego i Pallaviziniego kolumny wojska z armatami przeszły niepostrzeżenie przez zaśnieżone górskie bezdroża koło Różanki i Lasówki. Po ostrzelaniu miasta z dział, sforsowawszy zbudowane niedawno palisady, zaatakowali Austriacy nad świtem bramę Nową i Wodną. Dwugodzinne walki uliczne zakończyły się haniebną klęską: wzięciem do niewoli prawie całej pruskiej załogi i śmiercią pruskiego generała von Hessen-Philippsthal. W całej operacji miał się wyróżnić opiewany przez Słowackiego Maurycy hrabia Beniowski, będący w służbie austriackiej po powrocie z pierwszej wyprawy na Madagaskar. Pomny doświadczeń tej kampanii postanowił Fryderyk Wilhelm II zabezpieczyć Kotlinę Kłodzką umocnieniami koło Wójtowic. Budowany od 1790 r. wielkimi nakładami sił i środków fort Wilhelma nigdy nie został wykorzystany do obrony, za to opustoszałe fortyfikacje użytkowała miejscowa ludność dla własnych potrzeb i w końcu Fryderyk Wilhelm II kazał je zburzyć. Bystrzyca wykorzystała ten gotowy kamieniołom do wzniesienia wiaduktu kolejowego i gmachu nauczycielskiego seminarium.
© 2003-2004 ProjektB Adam Biniek