bystrzyca.pl > Historia
Historia Bystrzycy:
Historia - Dodatki - 1645 r.
1645 - zajęcie miasta przez Szwedów
Nieustające kontrybucje i kwaterunki przemieszczających się wojsk, na przemian austriackich, saskich i szwedzkich, ogołociły miasto z zasobów (czasem zdarzało się, że kwaterujący żołnierze liczniejsi byli od mieszczan). Do bardziej dramatycznych wydarzeń należało niespodziewane nadejście w drodze powrotnej z Czech w 1645 r. czterotysięcznego wojska szwedzkiego pod dowództwem generała Dugłasa, który obserwował manewr z Góry Floriańskiej: dragoni, przeprawiwszy się z armatami i wozami przez Nysę koło miejskiej cegielni, nadjeżdżali od Góry Krzyżowej i Starej Bystrzycy. Próby pertraktacji zostały wyśmiane i wkrótce klucze do miasta oddano wrogowi zobowiązując się do zapłaty 4000 talarów okupu. Nie uchroniło to mieszczan przed zrabowaniem przez Szwedów całego mienia.
© 2003-2004 ProjektB Adam Biniek