bystrzyca.pl > Historia
Historia Bystrzycy:
Historia - Historia
W następnych latach miasto nękane było kontrybucjami i kwaterunkami przemieszczającymi sie przez kotlinę wojsk austriackich, saskich i szwedzkich. W 1645 roku zostało zajęte i ograbione przez Szwedów, w roku następnym Austriacy spalili część miasta aby wypędzić Szwedów z Bystrzycy.
Po okresie wojen nastąpiła powolna odbudowa znaczenia miasta. W 1684 roku mieszczanie nabyli Nową Bystrzycę i Spaloną oraz przywileje w kilkunastu innych wsiach. W 1719 roku otwarto urząd pocztowy.
Wojny o Śląsk przyniosły miastu nowe zniszczenia. Miasto wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk i było świadkiem i "uczestnikiem" wojennych zmagań. W 1745 roku odbyła się bitwa pod Pławnicą, w 1758 roku przejęcie miasta przez Prusaków, w 1779 roku ponowne zdobycie miasta przez Austriaków.
Wojny o Śląsk zadecydowały o połączeniu Bystrzycy i całej Ziemi Kłodzkiej z prowincją śląską państwa pruskiego. Zlikwidowano samorząd miejski, a w mieście osadzono garnizon wojskowy. Rozwój miasta hamowały wielkie pożary, które ogranęły miasto w 1800 i 1823 roku. Skutki pożaru w 1800 roku opisał w swoich wspomnieniach przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams. W 1827 roku inny żywioł - wielka powódź wyrządziła duże zniszczenia przedmieścia Wodnego i zniszczyła oba mosty na Nysie.
Jednocześnie zaszły zmiany w administracji - Bystrzyca odzyskała samorząd, a w roku 1818 została miastem powiatowym. Niepokoje Wiosny Ludów nie ominęły Ziemi Kłodzkiej, a w samej Bystrzycy spowodowały ekscesy głodowe, stłumione przez wojsko stacjonujące w Kłodzku. W 2 połowie XIX wieku nadszedł okres ożywienia gospodarczego, które w znacznej mierze było następstwem napływu francuskiego zlota po wygranej wojnie francusko-pruskiej. Na obrzeżach miasta rozwinął się przemysł wykorzystujący bogactwo pobliskich lasów. Nastąpiły zmiany w zabudowie miasta. W centrum stanął nowy ratusz. Rozebrano bramę Nową i Kłodzką, a a 1870 roku zasypano fosę miejską. Mury miejskie zostały sprzedane w częściach osobom prywatnym, które wykorzystały je jako elementy nowych budynków lub rozebrały. Poza murami miasta powstało szereg budynków użyteczności publicznej i całe dzielnice osiedli mieszkaniowych. W 1875 roku miasto uzyskuje połączenie kolejowe z Kłodzkiem, a następnie z Międzylesiem. Mimo tego Bystrzyca pozostała miastem niewielkim i w roku 1939 liczyło około 7 tys. mieszkańców.
Dwie wojny światowe nie przyniosły Bystrzycy zniszczeń oprócz uszkodzenia domu przy ulicy Słowackiego 11 zabłąkaną bombą lotniczą. Po objęciu rządów przez władze polskie w czerwcu 1945 roku stopniowo uruchamiano produkcję w zdemontowanych fabrykach. W 1964 roku powstało jedyne w kraju Muzeum Filumenistyczne. Do roku 1975 miasto było siedzibą powiatu. W 1990 roku utworzono w Bystrzycy Kłodzkiej siedzibę rejonu administracji państwowej, niestety nowa reforma administracyjna kraju nie przewidziała tutaj siedziby powiatu.
opracowano na podstawie:
1) Krystyna Bartnik - "Bystrzyca Kłodzka", Ossolineum 1992
2) Pod red. Marka Staffy - Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, Tom 15, Kotlina Kłodzka; Wydawnictwo I-Bis 1994
Strony:12
© 2003-2004 ProjektB Adam Biniek