bystrzyca.pl > Kultura

Najnowsze aktualności:
02.06.16Zaproszenie na Noc w Bibliotece
02.06.16Zaproszenie na spotkanie autorskie
26.04.16Prezydent RP odwiedzi Bystrzycę Kłodzką
31.03.16Zmiana terminu wycieczki do Karlovych Var
11.03.16OKOLICA W LITERĘ UJĘTA
11.03.16Zaproszenie na wycieczkę do Karlovych Var
08.03.16XIX Spotkania Tradycji Wielkanocnej Ziemi Kłodzkiej
01.02.16System MAK+ w Bystrzycy Kłodzkiej
23.09.14XVII Dolnośląski Festiwal Nauki 2014
25.07.14Festyn w Nowym Waliszowie - 26-27 lipca
Archiwum
Aktualności kulturalne
07.02.2013Do Biblioteki po wiedzę, zdrowie i energię
Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka mieszka 7 849 (za UMiG Bystrzyca Kł) , osób w wieku 50+, ta suma stanowi 40% mieszkańców . Dla tych osób w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy powstał projekt: „Do Biblioteki po wiedzę , zdrowie i energię” , realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek AKTYWNA BIBLIOTEKA. Ludzie starsi mają coraz większa świadomość potrzeby posiadania wiedzy technicznej, posługiwania się komputerem, korzystania z Internetu, czy aparatu cyfrowego . ...
Podczas wywiadu seniorzy wyrazili potrzebę poszerzenia swojej wiedzy na tematy zdrowia jak też potrzebę konkretnych ćwiczeń fizycznych dostosowanych do ich możliwości . Realizując ten projekt wychodzimy naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom społecznym, kulturalnym i zdrowotnym . Celem projektu jest obalenie mitów dotyczących starości, uwrażliwienie seniorów na przebieg ich życia, ukazywanie starości jako okresu „nadrabiania straconego czasu” i wzmożonej twórczej aktywności, stworzenie możliwości szybkiego komunikowania się pomiędzy sobą, nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych, pobudzanie do aktywności na rzecz środowiska lokalnego, dbałość o zdrowie, zwiększenie integracji społecznej, zwrócenia uwagi na potrzebę zdrowego odżywiania, zmotywowanie do udziału w życiu społecznym. Czas realizacji programu od stycznia do czerwca 2013. W ramach projektu, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem odbywają się zajęcia ruchowe dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy o godz.10.00 oraz kursy komputerowe - codziennie za uprzednim uzgodnieniem obecności zainteresowanych. W piątek 8 lutego godz.15.00 zapraszamy na prelekcję z zakresu medycyny „Droga do zdrowia” , którą przeprowadzi lek.med.Dorota Ligęza. W dalszej części programu m.in. szkolenia z zakresu korzystania z aparatu cyfrowego oraz prelekcje medyczne. Serdecznie zapraszamy.

Koordynator projektu Dorota Krawczyk

Konkurs Grantowy AKTYWNA BIBLIOTEKA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

© 2003-2004 ProjektB Adam Biniek